ประกาศ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะปรับปรุงอุปกรณ์ ให้บริการ NAT ส่วนกลาง
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. จะปรับปรุงอุปกรณ์ ให้บริการ NAT ส่วนกลาง ของ สทส. ทำให้ หน่วยงานที่ใช้ NAT ส่วนกลาง ของ สทส. ในตึกต่อไปนี้ ใช้งาน Internet ไม่ได้ ชั่วคราวครับ บร.1 - บร.5 , อาคารเดือนบุญนาค, ห้องสมุดศูนย์รังสิต,​ อาคารหอพัก ทั้งหมด, สนง.จัดการทรัพย์สิน(อาคาร 14 ชั้น), รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​, สอมธ.

แหล่งที่มา : ict
วันที่ลงข่าว : 2017-05-24 09:32:58