คณะนิติฯ มธ. [ถ่ายทอดสด] จัดเสวนา 'งานวันรพี', ๗-๘ ส.ค.๕๔
คณะนิติศาสตร์ มธ. จัดงานวันรพี เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงบำเพ็ญไว้ต่อวงการนิติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์

ระหว่างวันที 7-8 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดเสวนาวิชาการทางด้านกฎหมาย ณ ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์
    วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.30 น.
    หัวข้อเสวนา 'นิรโทษกรรม ทางออก หรือ ทางตัน'
    วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.30 น.
    หัวข้อเสวนา 'สื่อไม่พอดี รัฐไม่พอใจ ทำอย่างไรจะไปด้วยกัน'
ถ่ายทอดสด

http://www.law.tu.ac.th/current/

แหล่งที่มา : คณะนิติศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2011-08-08 13:20:14