ประกาศ มธ.ศูนย์รังสิต แจ้งดับไฟฟ้าชัวคราว อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๓.๐๐ น.
เพื่อเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้ การให้บริการอินเตอร์เน็ต มธ.ศูนย์รังสิต ขัดข้องเป็นการชั่วคราว

มธ.ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งที่มา : ICT-TU
วันที่ลงข่าว : 2017-04-11 15:58:22