สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทำการปรับปรุงการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (TU email)
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะทำการปรับปรุงการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (TU email) ที่ใช้งานด้วย xxx@tu.ac.th ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 24.00 น. ซึ่งในระหว่างดำเนินการจะไม่สามารถใช้งาน รับ- ส่ง e-mail@tu.ac.th ได้ตามปกติ

แหล่งที่มา : ict
วันที่ลงข่าว : 2017-01-16 08:43:45