มธ. รับสมัครนักศึกษาไทยเป็น Buddy โครงการ Study Visit ? Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครนักศึกษาไทยเพื่อเป็น Buddy ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Study Visit ? Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ? 1 กันยายน 2554

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครนักศึกษาไทยเป็น Buddy โครงการ Study Visit ? Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2554

ใบสมัครอาสาสมัคร Buddy โครงการ Study Visit ? Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-07-11 15:31:26