กองบริการฯ มธ. จัดอบรม 'การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์', ๒๘ ก.ค.๕๔

งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง 'การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์'
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
    งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จึงขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ทาง E-mail: anuiw@yahoo.co.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1830 (อภิรดี) หรือ fax 02-564-2890
    ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2554
โครงการอบรม เรื่อง 'การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ : สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์'

'แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม'

แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2011-07-11 11:29:43