ประมวลภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, ๑๗ ต.ค.๕๙
การเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for DAD ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ๑๙ ต.ค.๕๙
ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่ง มธ.จัดกิจกรรม "ธรรมศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ริบบิ้นแสดงความอาลัยพ่อหลวง", ๑๙ ต.ค.๕๙
มธ.ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป บริเวณรอบสระน้ำ อาคารโดมบริหาร และ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ เจริญภาวนา ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา, ๒๐ ต.ค.๕๙
กิจกรรม "ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมแปรอักษร ชุด "ธ ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้" สนามฟุตบอล มธ.ท่าพระจันทร์, ๒๘ ต.ค.๕๙

แหล่งที่มา : มธ.
วันที่ลงข่าว : 2016-10-31 14:06:47