สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, ๑๒ และ ๑๓ พ.ย.๕๙

แหล่งที่มา : มธ.
วันที่ลงข่าว : 2016-11-13 11:44:00