คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม หลักสูตร Marketing Certificate Program Excellence Series - MCP รุ่นที่ ๒๓, เริ่ม ๒๐ ส.ค.๕๔
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Marketing Certificate Program Excellence Series - MCP รุ่นที่ 23

เปิดอบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2554

เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

    รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คุณพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-07-03 13:17:40