มธ. แจ้งย้ายโดเมนหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งการย้ายโดเมน จาก http://www4.tu.ac.th ไปเป็น http://www.tu.ac.th เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 โดเมนคือ http://www4.tu.ac.th และ http://www.tu.ac.th
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แหล่งที่มา : สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ลงข่าว : 2016-06-20 20:50:43