มธ. กำหนดเวลาและสถานที่ในการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี'๕๓, ๔ ส.ค.๕๔
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓,
ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
(กำหนดฝึกซ้อมย่อย, พฤหัสบดีที่ ๔, ศุกร์ที่ ๕, เสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)

กำหนดเวลาและสถานที่ในการฝึกซ้อมย่อย, ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

มธ. กำหนดสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔, ภาคเช้า-ภาคบ่าย

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-08-03 09:56:03