ประกาศ ระบบตรวจนับพัสดุ งานพัสดุ มธ. ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่างๆสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบรายงานต่างๆ
หมายเหตุ : หน่วยงานคลัง Cluster 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. คณะทันตแพทยศาสตร์
2. คณะเภสัชศาสตร์
3. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
4. สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์
5. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
6. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง
7. สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

Link : ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณแมว (82)1379

แหล่งที่มา : ICT-TU
วันที่ลงข่าว : 2016-05-19 15:02:15