คณะนิติฯ มธ. [ถ่ายทอดสด] จัดงานสัมมนา เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม, ๒๕ มิ.ย.๕๔
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม

'กำหนดการ'

'ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา'

[ถ่ายทอดสด]

แหล่งที่มา : คณะนิติศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2011-06-25 16:23:30