ฝ่ายวิชาการ จัดปาฐกถา [ถ่ายทอดสด]'แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และฟิสิคส์เชิงคำนวณสำหรับปัญหาด้านชีวกลศาสตร์เชิงความร้อน', ๒๑ มิ.ย.๕๔
แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2011-06-21 13:37:23