ประกาศ มธ. แจ้งปิดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น.
ตามที่ มธ. จะทำการปิดกระแสไฟฟ้า อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ เพื่อเชื่อมต่อเมนไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมเครื่องปรับอาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค. ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการบริการด้านสารสนเทศและเครื่อข่าวคอมพิวเตอร์ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งที่มา : งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กองงานศุนย์รังสิต
วันที่ลงข่าว : 2016-01-13 16:11:32