มธ. จัดอบรม 'การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน', ๒๑ มิ.ย.๕๔ (ถ่ายทอดสด)

ดูภาพขนาดใหญ่

กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ขอเชิญร่วมฟังถ่ายทอดสดโครงการจัดอบรม 'การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน'
แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ลงข่าว : 2011-06-10 15:10:34