สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ๗ พ.ย.๕๘
มธ.กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ วันซ้อมรวม และวันซ้อมย่อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
มธ.กำหนดคณะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำคณะ/สาขาวิชาต่างๆ
เส้นทางเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยา รับ-ส่งผู้โดยสาร วันที่ ๗ , ๑๖ และ ๑๗ พ.ย.๕๘
มธ.กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมแจ้งหลีกเลี่ยงการจราจร

แหล่งที่มา : งานสื่อสารองค์กร
วันที่ลงข่าว : 2015-11-05 14:35:14