ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ มธ.ท่าพระจันทร์ จะไม่สามารถให้บริการได้ในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.58 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 24.00 น.
เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.58 มธ. ท่าพระจันทร์ จะปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์1 และอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อซ่อมแซมงานสายส่งกำลังไฟฟ้าและเปลี่ยนตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 8.00 - 24.00 น.จึงทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ มธ.ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้
1) ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ wired และ wifi ของ มธ. ท่าพระจันทร์จะไม่สามารถใช้งานได้ (ศูนย์อื่นๆ ใช้งานได้ตามปกติ)
2) ระบบสารสนเทศที่ไม่สามารถให้บริการได้ ได้แก่
- TU email ของบุคคลากร (xxx@.tu.ac.th) และนักศึกษา (xxx@thammasat.net และ xxx@dome.tu.ac.th) ทั้งนี้ mail ที่มีการรับ-ส่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่หายไป โดยจะสามารถเรียกดูได้ เมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาให้บริการได้ตามปกติ
- ระบบการแจ้งจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง (http://slip.tu.ac.th/)
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (http://kpi.tu.ac.th/)
- Moodle (http://moodle.tu.ac.th/)
- ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย FTP://doc.qa.tu.ac.th)
- ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ออนไลน์
- ระบบ Oracle Finance
- ระบบ download โปรแกรม Microsoft - web มธ. (www.tu.ac.th)
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา : ipied
วันที่ลงข่าว : 2015-10-18 16:04:18