ประกาศ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าบริเวณ สปข.(วิทยบริการ) ขัดข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบเครื่อข่ายดังต่อไปนี้
1.ระบบ WiFi ทั้งรังสิต ลำปาง พัทยา หอพักอินเตอร์โซนทั้งหมด

2.ระบบ Network (LAN) กลุ่มวิทยะ สำนักงานอธิการบดี บร.5

3.ระบบพิมพ์งานสำหรับนักศึกษา

จึงขอภัยมา ณ ที่นี้แล้วจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป

แหล่งที่มา : สปข.
วันที่ลงข่าว : 2015-08-13 14:29:41