ประกาศ เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ มธ.ท่าพระจันทร์ ขัดข้อง จะทำให้มีปัญหากับระบบเครือข่าย และระบบงานต่างๆ จึงขออภัยมา ณ.โอกาสนี้
ประกาศ เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ มธ.ท่าพระจันทร์ ขัดข้อง จะทำให้มีปัญหากับระบบเครือข่าย และระบบงานต่างๆ จึงขออภัยมา ณ.โอกาสนี้

แหล่งที่มา : สปข./IPIED
วันที่ลงข่าว : 2015-08-03 11:27:59