มธ. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาทิตย์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๘
สถาบันประมวลข้อมูลฯ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคารอเนกประสงค์1 ท่าพระจันทร์
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 13.00 น.
ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

แหล่งที่มา : ipied
วันที่ลงข่าว : 2015-06-25 10:14:22