ฝ่ายวิจัย มธ. เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี'๕๔
ฝ่ายวิจัย มธ. เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี'๕๔ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย http://research.tu.ac.th/news/document/doca100.pdf
แบบเสนอผลงานวิจัย http://research.tu.ac.th/news/document/doca101.pdf

แหล่งที่มา : สำนักงานบริหารการวิจัย
วันที่ลงข่าว : 2011-04-06 14:45:17