คณะศิลป์ฯ มธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะศิลป์ฯ มธ. จัดอบรม "นานากลวิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ" ๒๗-๒๘ เม.ย.๕๔ ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ http://www.tu.ac.th/news/community/2011/04/05_silp_PR.pdf

ใบสมัครโครงการ http://www.tu.ac.th/news/community/2011/04/05_silp_PR_[fm].pdf

ภาพ/ข่าวโดย : เรณู
วันที่ลงข่าว : 2011-05-07 13:06:25