ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. รับสมัคร นศ.ป.โท
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี'๕๔ (รอบ ๒), ๘ เม.ย.-๓ พ.ค.๕๔
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท ปี'๕๔ (รอบ ๒), ๘ เม.ย.-๓ พ.ค.๕๔

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th
หรือ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 วศ. 407 คณะวิศวกรรมฯ มธ. ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-2564-3001-9 ต่อ 3039,3047
Spensri@engr.tu.ac.th

แหล่งที่มา : คณะวิศวฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-05-07 13:29:02