มธ. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, พฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
สถาบันประมวลข้อมูลฯ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ อาคารอเนกประสงค์1 ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2013-12-11 14:10:33