กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thammasat International Open House 2013 ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 56
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thammasat International Open House 2013 ในวันที่ 27 พ.ย. 2556 เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางเมืองในขณะนี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แหล่งที่มา : วิเทศ
วันที่ลงข่าว : 2013-11-26 11:35:42