การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี'๕๔
มธ. ให้ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไป ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554, รับสมัครถึง ๔ เม.ย.๕๔

รายละเอียดทุนการศึกษา : http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2011/03/24_tech_eak.pdf

ใบสมัครทุน:http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2011/03/24_tech_eak_[fm].pdf

แหล่งที่มา : กองบริการศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2011-04-04 09:29:22