มธ. รับสมัครทุนการศึกษา Erasmus Mundus : EURASIA 2 (รอบ ๒), ถึง ๒๘ มี.ค.๕๔

รายละเอียดทุนการศึกษา : http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2011/03/24_inter_eurasia2.pdf

ปรับเกณฑ์คุณสมบัติ GAP ของผู้สมัครทุนการศึกษา Erasmus Mundus: Eurasia 2 จาก 2.8 เป็น 2.4 :http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2011/03/24_inter_eurasia2_up2-8.pdf

แหล่งที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-04-01 09:42:37