มธ.ขอเชิญร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ จัดเสวนา (ถ่ายทอดสด), ๕ เม.ย.๕๔

ดูภาพขนาดใหญ่

มธ. ขอเชิญร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ปี'๕๔ และฟังการเสวนา เรื่อง "คนจน กฎหมาย และความยุติธรรม" ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รายละเอียดการเสวนา : http://www.tu.ac.th/news/community/2011/03/24_sanya_seminar.pdf

ถ่ายทอดสด: http://www.tu.ac.th/default.tu/live/
แหล่งที่มา : สถาบันสัญญาฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-04-26 15:35:39