Microsoft Surface for education limited time offer เลื่อนการรับเครื่องที่สั่งซื้อไว้ทุกรอบ ให้รับพร้อมกัน วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๖ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
มธ.ท่าพระจันทร์
รับสินค้าได้ที่ U1 ตึกเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี) บริเวณโถงด้านหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ เวลา 10.00-16.00 น.

มธ.ศูนย์รังสิต
รับสินค้าได้ที่ ห้อง Student Computer Lounge ตึก SC ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น.

แหล่งที่มา : สปข.
วันที่ลงข่าว : 2013-09-25 14:59:08