มธ. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค.๕๖ เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น
สถาบันประมวลข้อมูลฯ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์รังสิต
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง เวลา 21.00 น.

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในบางอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2013-07-12 15:22:44