สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พ.ค. ๕๖ ซึ่งอาจทำให้ระบบเครือข่ายฯขัดข้องในบางช่วง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

แหล่งที่มา : สปข.
วันที่ลงข่าว : 2013-05-02 10:03:36