ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง มธ. เปิดรับสมัคร หลักสูตร Global
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร Global Mini MBA # 79 : Industrial Manager Series (Rangsit Campus)

อบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2556 -วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ***Free The new iPad ทัศนศึกษาดูงาน Munich, Germany

แหล่งที่มา : ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง มธ. คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2012-12-10 12:58:10