มธ. ท่าพระจันทร์ จะทำการปรับปรุง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจทำให้ระบบ Internet ขัดข้องชั่วคราว, ๙ เม.ย. และ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๖
มธ. ท่าพระจันทร์ จะทำการปรับปรุง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาจทำให้ระบบ Internet ขัดข้องชั่วคราว, ๙ เม.ย. และ ๑๑ เม.ย. ๕๖ โดยมีแผนงานจะดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 22.00 ถึงเวลา 22.45 น. ปรับปรุงอุปกรณ์กลาง มธ.
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ปรับปรุงอุปกรณ์หลักประจำอาคาร ใช้เวลาดำเนินการ อาคารละ 20-30 นาที

ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานระบบ Internet อาจได้รับผลกระทบต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2012-11-27 07:59:47