มธ.ศูนย์รังสิต จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจทำให้ระบบ Internet ขัดข้องชั่วคราว, ๓๐ มี.ค., ๖ เม.ย. ๒๕๕๖
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงจากเหตุน้ำท่วมปลายปี 2554 โดยมีแผนงานจะดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 20.00-20.30 น.

ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานระบบ Internet อาจได้รับผลกระทบต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2012-11-11 11:17:15