มธ. ท่าพระจันทร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาจทำให้ระบบ Internet ขัดข้องชั่วคราว, ๒๕ ก.พ.๒๕๕๖ เวลา ๘.๓๐-๙.๔๕ น.
ด้วยมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารอเนกประสงค์1 ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 ถึงเวลา 9.45 น. ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานระบบ Internet อาจได้รับผลกระทบต่อการใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว

สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2013-02-21 09:47:20