ขณะนี้ระบบเครือข่ายสัญญาณ Internet ต่างประเทศขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถใช้ Internet ได้ชั่วคราว
เนื่องจาก ขณะนี้ระบบเครือข่ายสัญญาณ Internet ต่างประเทศ มีปัญหา จึงทำให้การใช้งานระบบ Internet เพื่อสื่อสารกับต่างประเทศอาจไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลา

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งที่มา : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
วันที่ลงข่าว : 2013-01-11 14:39:18