โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) กำหนดจัดงาน เรื่อง XMBA OPEN HOUSE 2012, 12 ม.ค.2556

ดูภาพขนาดใหญ่

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) กำหนดจัดงาน เรื่อง XMBA OPEN HOUSE 2012
วันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 10.00 -12.00 น.
ให้ลิ้งลงทะเบียน ได้ที่ http://www.xmba.tbs.tu.ac.th/
แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2013-01-11 10:57:31