ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ CONC คณะพาณิชย์ จัดอบรม
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบ Business System Development (BSD) : Practical Approach Series # 1 [1]
อบรมทุกวันพุธและวันเสาร์ ระหว่างวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/125

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร Doing Business in AEC : 2015 Challenges [3]
ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2556 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
*** ทัศนศึกษาดูงานประเทศพม่า และเวียดนาม
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/119

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2013-01-11 10:13:47