คณะเภสัชศาสตร์ มธ.รับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 'ตำแหน่งอาจารย์' วุฒิปริญญาเอก ครั้งที่๔/๕๕
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครโอน/ ย้ายข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 4/2555 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 4 อัตรา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองแผนงาน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4440 ต่อ 1841 หรือ 1851 โทรสาร.02-564-2911 ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางรำไพพรรณ นำชัยชนะกิจ , นางณหทัย ขวัญช่วย หรือ Download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555

รายละเอียด

ใบสมัครอาจารย์

ใบรับรองแพทย์

แหล่งที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-12-14 10:51:12