คณะเภสัชฯ มธ.รับโอนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓/๕๕ ตำแหน่งอาจารย์, ๑๔ ธ.ค.๕๕
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครรับโอนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 3/2555 ในตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา และสาขาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก) สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองแผนงาน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-2912 หรือ 02-564-4440 ต่อ 1851 ติดต่อ คุณรำไพพรรณ นำชัยชนะกิจ , คุณดลฤดี วรสิทธิ์ ในวันเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tu.ac.th

รายละเอียด

ใบสมัครอาจารย์

ใบรับรองแพทย์

แหล่งที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-11-15 11:36:29