คณะเภสัชศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๕๕
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2555 จำนวน 2 อัตรา คือ ระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรทางด้านการบริบาลเภสัชกรรม (เภสัชบำบัด) สาขาเภสัชกรรมปฎิบัติ เภสัชกรรมคลินิก หรือ เภสัชกรรมโรงพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกิจ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองแผนงาน ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 0-2564-2912 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายละเอียด

ใบสมัครอาจารย์

ใบรับรองแพทย์

แหล่งที่มา : คณะเภสัชศาสตร์ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-10-22 14:49:59