มธ.ศูนย์ลำปาง ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองวัตถุมงคล และประติมากรรมย่อสวนศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์


เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 20 ปี ธรรมศาสตร์ สู่ล้านนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองวัตถุมงคล พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ?ปีมหากาญจนาภิเษก 2539? ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. พุทธาภิเษกและสวดเบิกตามประเพณีล้านนา 3 ครั้ง ชุดใหญ่ ชุดละ 2,999 บาท ชุดเล็ก ชุดละ 1,999 บาท และประติมากรรมย่อส่วนศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ จำนวนจำกัดเพียง 109 ชิ้น ร่วมสั่งจองในราคา 15,999 บาท หล่อด้วยวัสดุสำริดแท้จากต่างประเทศ รายได้สมทบกองทุนศาสนกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ผู้สนใจสามารถสั่งจองและชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่บัญชีชื่อ ?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง? เลขที่ 401-2-24024-0 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้างฉัตร พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-5426-8701 ต่อ 5119 ในส่วนของวัตถุมงคลสามารถรับของได้ที่ มธ.ท่าพระจันทร์ (หน่วยประสานงานศูนย์ลำปาง) และมธ. ศูนย์ลำปาง (สนง.บริหารศูนย์ลำปาง) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป และผู้สนใจสั่งจองประติมากรรมย่อส่วน ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ โปรดระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้รับให้ชัดเจน (ค่าส่ง 300 บาท/ชิ้น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดส่งชิ้นประติมากรรม ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง โทร.0-5426-8701 ต่อ 5103-5107 หรือทางเว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ประติมากรรมย่อส่วนศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
วันที่ลงข่าว : 2012-09-19 10:03:01