มธ.กำหนดจัดสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง ?จริยธรรมการวิจัยในคน ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์?,๑๖ ก.ย.๕๕
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 เวลา 08.15-16.10 น. ณ ห้อง น. 222 คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2012-08-29 13:12:31