คณะนิติฯ มธ. จัดเสวนา 'ถ่ายทอดสด' งานวันรพี วันที่ ๗, ๘ ส.ค.๕๕
คณะนิติศาสตร์ มธ. จัดเสวนา 'งานวันรพี' เสวนาวิชาการทางด้านกฎหมาย ณ ห้อง L.T.1 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดังนี้

แหล่งที่มา : คณะนิติศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2012-08-08 13:21:05