คณะนิติฯ มธ. จัดสัมมนา 'กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย', ๑๘ ก.ค.๕๕

ดูภาพขนาดใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่อง 'กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย'

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ คณะนิติศาส ตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

http://www.law.tu.ac.th/news.php?lang=th&newstext=259
แหล่งที่มา : คณะนิติศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2012-07-13 10:51:43