สถาบันภาษา มธ. เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป เริ่ม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ช่วง 3/2555

อบรมระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ? 7 ตุลาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2555

ดูรายละเอียดได้ที่ http://englishtu.com

แหล่งที่มา : สถาบันภาษา มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-07-11 15:16:41