คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.สอบราคาเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง, ถึง ๒ ก.ค.๕๕
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบราคาเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และกำหนดเปิดซองในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-4440-59 ต่อ 2017-18

แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-06-26 20:07:17