กองบริการการศึกษา มธ. ถ่ายทอดสด จัดปาฐกถากีรตยาจารย์, วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๕
มธ. จัดปาฐกถาทางวิชาการ โดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี'๕๔

แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2012-06-27 15:20:47