โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังกำไรสูงสุด ดังนั้นเมื่อท่านสั่งงานพิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับราคาที่ยุติธรรมและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ที่สามารถตอบสนองการบริการด้านการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและคมชัด รวมไปถึงบุคลากรฝ่ายงานพิมพ์ที่ชำนาญ และฝ่ายบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจต้นฉบับ ออกแบบ จัดหน้า และพิสูจน์อักษรเป็นอย่างดี


โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและออฟเซตอัตราการผลิตสูง เพื่องานพิมพ์คุณภาพเยี่ยม มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล เครื่องพิมพ์ดิจิตอล
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลรุ่นใหม่ สามารถพิมพ์งานได้ตังแต่ 1 เล่มขึ้นไป ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ครั้งละ หนึ่งด้าน (simplex) หรือสองด้าน (หน้า-หลัง) พร้อมกันอัตโนมัติ (suplex) ด้วยความเร็ว 140 หน้าต่อนาที ด้วยความละเอียดสูงถึง 1200x600 dpi ลงบนกระดาษปอนด์ กระดาษถนอมสายตา กระดาษอาร์ตมันและกระดาษอาร์ตด้าน ด้วยค่าใชจ่ายที่ถูกกว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทแต่คุณภาพใกล้เคียงกัน
นอกจากเครื่องพิมพ์ดิจิตอลแล้ว ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ออฟเซท 4 สี สามารถพิมพ์กระดาษขนาดใหญ่สุดถึง 530 x 750 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ว 15,000 แผ่นต่อชั่วโมง ลงบนกระดาษที่มีความหนา 0.04 มิลิเมตรขึ้นไป
โดยโรงพิมพ์ได้เริ่มให้บริการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ในการจัดพิมพ์ ตำรา เอกสาร ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

เครื่องพิมพ์ออฟเซต เครื่องพิมพ์ออฟเซต

ทั้งนี้ได้ท่านสามารถส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น PCL6, Post Script,ASCII, TIFF, PDF และ PDF/X หรือสูงกว่า ให้ทางโรงพิมพ์ได้ทาง E-mail, CD หรือ DVD


บริการเสริมของโรงพิมพ์สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  • จำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ราคาพิเศษพร้อมบริการส่งให้ทันใจ
  • ตัดกระดาษตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
  • เข้าเล่มปกแข็งและปกอ่อน

    *หากมีข้อสงสัยในการส่งไฟล์ต้นฉบับ ติดต่อ 02-564-3111 ต่อ 1209, 1210


กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระดาษคำตอบถนอมสายตา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานครบรอบ 50 ปีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย ทั้งนี้ยังมีการแจกรางวัลแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

ชมภาพบรรยากาศในงาน คลิ๊กที่นี่
ภาพบรรยากาศงาน open house